venres, 31 de agosto de 2018

Novas libretas están a chegar / New notebooks are coming

Estou a traballar en novas libretas. Creo que compartir é vivir, e compartir o que vives é do mellor que se pode facer.


I'm working on new notebooks. I think sharing is living, and sharing your experiences is the best you can do.